Kulturní informační server moonprojects.cz

ČLÁNKY - VŠEOBECNÉ ČLÁNKY

Máte-li zájem o zveřejnění článků a rozhovorů na těchto stránkách napište nám na: info@moonprojects.cz

ŠAMANSKÉ BUBNY..

Zajímavé povídání o tom, co to vlastně šamanské bubny jsou napsal Radax...

Když vezmete do ruky šamanský bubínek a udeříte paličkou na jeho okraj.. zazní všude kolem vás krásná a tajemná vibrace..
pokud začnete bubnovat pravidelně, zvukové vibrace se rázem propojí a vytvoří další velmi zajímavý-mystický zvuk..Ovšem abyste si tento zvuk uvědomili a byli schopni ho vnímat, je duležité se správně naladit.. nespěchat.  Je dobré uvolnit své tělo i mysl, vytvořit si svou oblíbenou atmosféru a oddat se rytmu...

A teď bych vám nabídl odpověď na Vámi ještě nevyslovenou otázku...  K čemu slouží...
Šamanský buben má své poslání...pro šamana je jedním z nejdůležitějších nástrojů. Jeho rytmus sjednocuje cítění a úmysl šamana s rytmy kosmu, se všemi formami života v jednu bytost.. Uvádí v soulad rozmanité a odporující si aspekty.. Podporuje individuální a planetární rezonanci..Obnovuje harmonii a rovnováhu..Má toho hodně co na práci..
Když se mu oddáte, za odměnu může být vaším ochráncem, léčitelem a učitelem v jednom.. Naučí vás vnímat energii, soustředit se i relaxovat.
Vyléčí vás, pokud v to budete věřit..poskytne útěchu, osvobození odvahu nebo extázi= mystické prorocké poetické vyjádření.
Mysl je absolutně upjata na to, o čem rozjímá,či počíná...
Ještě by se to dalo vysvětlit takto.. Tep bubnu synchronizuje mozkové polokoule.Jakmile začnou naše hemisféry pracovat
harmonicky, dojde ke změně fyziologie mozkových vln do fáze vyššího vědomí..
Šaman se tak učí komunikovat s rostlinami, zvířaty, duchovními silami přírody a získává tím přístup k poznání, moci uzdravování a harmonické jednotě ducha a osobnosti
Šamanství bylo dokonce definováno.. Je to technika extáze..je jedinečným citovým a duševním dobrodružstvím pro každého,
kdo chce přesáhnout hranice běžné skutečnosti..
Vydat se na šamanskou cestu bubnu nevyžaduje ani víru, ani žádnou změnu ve vašem pojetí skutečností..Není třeba žádných změn vědomí, neboť buben probouzí jen to, co ve vás vždy bylo..Probouzí šamana, který ve vás spí...
Jak hodně budete tento mocný nástroj využívat záleží jen na vás... Ovšem i zde platí pravidlo "čím více,tím lépe..."
Pro začátek je dobré se s bubnem seznámit, poslechnout si ho, naučit se ho vnímat... hrát si jen tak... Vyzkoušet si, co všechno dokáže.
Jakmile budete mít pocit, že slyšíte správný houkavý zvuk, který vás bude vnitřně rozechvívat.. jste na správné cestě.. Dalším krokem k smysluplnému bubnování je naučit se rituál.. Říkáte si, že je to jen zdržování? Naopak, rituál je základ.. Jeho úkolem je přesměrovat svou mysl do jiných sfér a připravit se na cestu do
prapůvodních světů...

1. Vždy začínejte s nabízením dýmu... Nejlépe se k tomuto účelu hodí šalvěj, sladká tráva, cedr, nebo tabák.. Nabízení dýmu očišťuje a rozjasňuje mysl a okolní prostředí. Omyjte se tak, že kouř protáhnete přes vrcholek hlavy kolem svého srdce. Do dýmu vložte také paličky na bubnování...

2. Další podstatnou částí jsou modlitby... Modlitba slouží k tomu, abychom se spojili se svým středem a uvedli se stavu rovnováhy.. Vytváříme tím kruh - hranici, která odděluje posvátné od světského a obvyklého.Vytváří izolované teritorium, do něhož můžeme kdykoliv vstoupit, nebo ho opustit.Tím, že vytváříme kruh, také vytváříme energetickou strukturu, která pojme, soustředí a znásobí moc uvolněnou bubnováním..A kruh tvoří ochrannou hradbu proti nežádoucím silám..

3. Nyní bychom měli navázat těsné spojení s tělem země - zakořenit... Zatímco duch cestuje do alternativních skutečností, tělo zůstává spojeno se Zemí a fyzickou skutečností. Toto spojení nám, zatímco prožíváme ne-běžné vědomí, umožňuje udržet si část vědomí běžného. Zakořeňuje zkušenost rozšířeného vědomí ve fyzické zkušenosti a duchovní síly ve fyzickém těle..
Se zemí se spojujte s rovnou páteří.. Zklidněte mysl a nadechujte se zhluboka do břicha. Tím otevřete nižší energetická centra, která nás spojují s fyzickou skutečností.  V dechu se setkává nebe se zemí..Energie Nebe proudí temenem hlavy dolů a energie Země zas páteří vzhůru..Setkávají se v srdci, ze kterého expandují a vyzařují ven..

4. Jakmile jste spojeni se Zemi je potřeba zformovat váš úmysl.. Úmyls je univerzální abstraktní síla, odpovědná za utváření světa, ve kterém žijeme.. Měl by jít od sdce a být jasný. Může být soustředěn na cokoliv, od uzdravení a osvícení sebe sama či někoho jiného až po uzdravování planety. Můžete žádat o schopnost uzdravovat, plně vyjádřit váš potenciál a talenty či uskutečnit vaše cíle.. Můžete si přát něco manifestovat nebo ovlivnit i materiálním světě, musíte však dávat pozor, abyste neupadli do pastí čarodějnictví a černé magie..Budete-li ze všeho nejdřív hledat posvátnou vizi nebo Velkého ducha, uvidíte vše očima Stvořitele.. Spojíte-li se s jeho vůlí, zjistíte, že vše co k životu potřebujete, k vašim rukám přichází samo.. Když se budete snažit uspokojit své pozemské potřeby a zapomenete na ducha, zablokujete svůj vlastní duchovní růst..

5. Nyní mužete přistoupit k bubnování...  Neexistuje žádné nejlepší tempo ani rytmus, protože každému vyhovuje u různých příležitostí jiné tempo.. Velice efektivní je prudký " tep orlího srdce", což je asi 180-200 úderů za minutu.. Nechte buben rozeznít směsí harmonických tónů..Jsou to nejlepší frekvence moci, vědění a léčení.. Mezi paličkou a bubnem proudí harmonická energie(životní síla nebo vůle), která také paličku tahá a vodí.. Otevřete se vedení bubnu... Vedení nebo poznání se může dostavit ve formě vizí, symbolů, nebo obrazů.. Jedná se o intuitivní či vědoucí vědomí, které je na vyšších frekvencích než vizuální informace a náleží jim tedy vyšší poznání...

Vše, co obsahují předcházející informace, se týká šamanského bubnu jednohlavého, rámového.. Existuje však šamanský buben dvouhlavý, který je kůží potažen z obou stran.. Jelikož jedna jeho strana by měla představovat nebeskou a druhá pozemskou sféru, jeho vibrace a zvuk jsou mnohem silnější... Při samotném bubnování je potřeba začít na nebeské straně, zformovat úmysl.. pak přejít na pozemskou stranu, stáhnout získanou energii, poznání a vědomí dolů na zem... Tím jí dávate moc a směr.. a nakonec znovu bubnujte na nebeské straně a nabídněte poděkování za požehnání, jež jste obdrželi...
Naučit se hrát a tím poznávat svoje skutečné vědomí a podvědomí není lehký úkol.. Je mnoho lidí,kteří to dokázali a je mnoho těch,kteří nemají ani potuchy, jak vypadá Šamanský buben a k čemu slouží.. Ovšem jedno je jisté, člověk,který se vydal na cestu poznání, ať s bubnem nebo jakýmkoli jiným pomocným nástrojem, má život plnohodnotnější, naplněnější a štastnější... Prodírá svou mysl  tajemnem a odkrývá pomocí své duše netušené možnosti a krásy své existence.. Poznává smysl a těžký úkol naší planety a přírody a uvědomuje si, jak důležité je žít v symbióze s ní... A nakonec pochopí tu jednoduchost a logiku celého našeho plánu života...
Zbývá mi už jen vám všem popřát, ať najdete to co hledáte, sami v sobě i v druhých... Ať objevíte moudrost, naplníte se silou a prožijete život v souladu se svým nitrem... Štastní a spokojení.

moonprojects.cz | © 2007 RPDESIGN